Křtiny

 

Křtiny

narození potomka je natolik vyjímečný okamži, který je hezké zpečetit obřadem.

Není výjimkou, že rodiny vítají své narozené potomky. V poslední době však přibývá těch, které se přiklání k jednomu z nejdůležitějšího rituálu katolických rodin – křtu, tzv. první svátost.

Detailní podmínky křtu jsou dány konkrétní farností, kde se předkládají standardní formuláře jako jsou rodné listy, oddací list a případné potvrzení o církevním sňatku. Zcela nezaměnitelnou roli má u této události kmotr, jehož určují rodiče dítěte. Kmotr by měl by měl být křtěný katolík, který u samotného rituálu přislíbí, že se bude podílet na dobrého výchově dítěte.

Samotnou událost je nutné organizovat tak, aby byl respektován věk a potřeby dítěte. Ideální uspořádání je v kruhu nejbližších na místě, ke které má rodina citovou vazbu.